Kennismaking en Intake

Het Talentenhuis heeft momenteel plek. Een aanmelding vindt altijd telefonisch plaats en de jeugdzorgwerker zal dan de nodige informatie opvragen. Zodra alle noodzakelijke informatie is verzameld en je blijkt in aanmerking te kunnen komen voor een plaatsing nodigen we je uit voor een eerste kennismakingsgesprek (intake).

Ter voorbereiding sturen we je ouders en/of voogd schriftelijke informatie op.

intakeNaar aanleiding van deze informatie worden alle belangrijke zaken rondom jou en je ouders/verzorgers besproken. Verder worden protocollen en huisregels, de klachtenregeling en privacyreglement besproken en wordt indien nodig een verklaring medicijnverstrekking ingevuld.

Tijdens dit gesprek willen we jou een goed beeld geven van Het Talenten-Huis, vragen beantwoorden en de ondersteuning benoemen die jij en je ouders/verzorgers kunnen verwachten. Centraal staan de begeleidingsvragen voor jou.

Na dit gesprek wordt duidelijk

  • of we jou met de begeleidingsvragen kunnen helpen
  • of jij bij ons de benodigde begeleiding kunnen krijgen en zo ja of jullie daar aan mee willen werken.
  • Als deze vragen positief worden beantwoord kan de begeleiding starten indien de gemeente de beschikking tot plaatsing heeft afgegeven. Uiteindelijk beslist de gemeente, waar de gezaghebbende ouder woont, of de jongere geplaatst kan worden in Het Talenten-Huis.
  • Wanneer de beschikking is ontvangen kan de plaatsing starten.