Het talentenhuis doelgroep

Onze Doelgroep

In het Talentenhuis kun je voor een lange periode komen wonen als je in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bent, je een begeleidingsvraag hebt die niet te realiseren is in de thuissituatie en bereid bent om daar samen met je ouders/verzorgers en met ons aan te werken. We kijken naar de mogelijkheden van jou, je ouders/verzorgers en je netwerk. Het Talentenhuis is een plek waar je thuiskomt na een dag op school, werk of anderszins. Wij bieden begeleiding in een huiselijke sfeer en stimuleren activiteiten, die passen bij de persoonlijke begeleidingsvragen van jou!

Het Talentenhuis kan in beginsel plaats bieden aan:

  • Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een begeleidingsvraag,
  • Jongeren met een psychiatrische, psychische of ontwikkelingsstoornis die middels [eerdere] behandeling begeleidbaar is.
  • Jongeren die zich begeleidbaar willen opstellen.

Het Talentenhuis biedt helaas geen mogelijkheden voor:

  • Als de jongere een IQ heeft lager dan 80
  • Als er sprake is van voorliggende ernstige psychiatrische problematiek of verslaving die niet begeleidbaar is bij de jongere
  • Als er sprake zijn van ernstige gedragsproblemen en de jongere niet begeleidbaar is in een open setting
  • Als de jongere een klinische behandeling nodig hebt
  • Als de jongere in een rolstoel zit (vanwege de toegankelijkheid)