Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

De medewerkers van het Talentenhuis streven er naar de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden, conform alle vastgestelde protocollen, gedragscode en richtlijnen. De mentor heeft samen met de jongere en ouders een begeleidingsplan opgesteld waarbij helder is aan welke begeleidingsdoelen wordt gewerkt. Toch kan het voorkomen dat de bewoners of ouders niet tevreden zijn. De mentor zal in eerste instantie in gesprek gaan over de ontevredenheid om deze zo goed mogelijk op te lossen.

Indien je het lastig vindt om je ontevredenheid bespreekbaar te maken dan bestaat de mogelijkheid om je te laten ondersteunen door het AKJ middels een klachtenfunctionaris.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor jou doen?

  • De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een serieuze klacht over jou begeleiding, je begeleider en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris samen tot een oplossing komen;
  • de klachtenfunctionaris luistert naar jou probleem en komt samen met jou tot een heldere formulering van de klacht;
  • met jou toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
  • de klachtenfunctionaris geeft jou informatie over jouw rechten;
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

Indien blijkt dat de ontevredenheid onvoldoende kan worden opgelost met de mentor dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen en daarvoor het klachtenformulier in te vullen en in te dienen bij de directie van het Talentenhuis. Klachten geven onze organisatie inzicht over de verbeterkansen en over de wensen en behoeften van de klager. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klager en mentor uitgenodigd voor een klachtgesprek. In dit gesprek krijgt de klager alle ruimte om zijn beklag te doen en vindt er hoor en wederhoor plaats. Insteek is uiteraard de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Externe klachtenregeling

Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt voor de klager dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de externe klachtcommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en deze wordt ingehuurd door www.erisitesmisgegaan.nl

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachten regeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Je kunt de klachtenregelingen opvragen bij je begeleider of medewerker van kantoor.

Hoe kom je in contact met de externe klachtenfunctionaris

Het Talentenhuis is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van “er is iets misgegaan”. Door op onderstaande link te klikken kom je rechtstreeks op de pagina waar je melding kunt maken op de website. Er is gelegenheid tot melden waarna de interne klachtenroute is doorlopen bij het Talentenhuis en dit onvoldoende bevredigend is geweest.

erisietsmisgegaan-onvredemelden3-groot

Vertrouwenspersoon

Het AKJ bezoekt met een vaste regelmaat Het Talentenhuis om met de jeugdigen ook in gesprek te gaan en te ondersteunen daar waar nodig. Uiteraard zijn die gesprekken vertrouwelijk en wordt de informatie niet met Het Talentenhuis gedeeld als je dat niet wilt.