Onze Doelen

Onze Doelen

We bieden een veilige plek, perspectief en vertrouwen. Wonen in Het Talenten-Huis heeft verschillende doelen.

Wij bereiken dit door:

  • Een huiselijke sfeer te creëren waar een gezonde balans is tussen zelfredzaamheid, rust en activiteiten. Vaste patronen en duidelijke verwachtingen.
  • In te zetten op je ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Ruimte voor fouten en ontwikkeling te bieden.
  • Aandacht te hebben met jou, voor je ouders/verzorgers en je school, werk, relaties.
  • Voortdurend het sociale netwerk te stimuleren tot ondersteunen en versterken.
  • Je te ondersteunen bij eventuele behandeling door anderen.

Wij werken samen

We werken nauw samen met de buurt- en stadsteams van de gemeentes uit West-Friesland en de Noordkop, de JGGZ en andere zorgaanbieders als bijvoorbeeld Parlan, Esdege-Reigersdaal en Triversum. Ook met de scholen van de geplaatste jeugdigen onderhouden we nauwe contacten.
Voor de uitstroom van de jeugdigen en invulling van de dag onderhouden we contact met verschillende zorgboerderijen, vrijwilligersorganisaties, aanbieders Wmo-begeleiding, woningcoöperaties en aanbieders begeleid wonen.