Nieuws

Jongeren die het zelf niet altijd makkelijk hebben geven ouderen een steuntje in de rug. Ze maken 28 schilderijen voor bewoners van het door corona zo zwaar getroffen Enhuizens woonzorgcentrum Westerhof

Op flink wat kamers zal er binnenkort een spijker de muur in gaan. Want woonzorgcentrum Westerhof in Enkhuizen heeft woensdagmiddag een hele verzameling schilderijen in ontvangst genomen.

Talenten-huis-krantenartikel

De kunstwerken zijn gemaakt door bewoners van het eveneens in Enkhuizen gevestigde Talenten-Huis. Deze jongeren wilden graag iets betekenen voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. ,,En dat heeft prachtig uitgepakt.”

De kleinschalige opvanglocatie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die niet thuis kunnen wonen, heeft in totaal 28 verschillende werken aangeboden aan Westerhof. ,,Voor de jongeren die wij begeleiden loopt het leven soms anders dan ze hopen”, vertelt Talenten-Huis-directeur Louisa Ouchene over de totstandkoming van het initiatief. ,,Vanuit een veilige en liefdevolle omgeving leren ze omgaan met tegenslagen en hun plekje vinden in de maatschappij. Nu, in coronatijd, hebben veel andere mensen het ook moeilijk. En daar wilden we iets mee doen.”

Blij maken

,,Samen met de jongeren zijn we gaan nadenken”, vervolgt ze. ,,Voor wie zouden we iets kunnen betekenen? Wie kunnen we blij maken? Toen dachten we aan Westerhof, dat eind vorig jaar zo zwaar getroffen is door corona. We besloten hen te benaderen.”

De jongens en meiden zijn, na enige aanmoediging, enthousiast aan de slag gegaan. ,,In de meivakantie en het lange weekend na Hemelvaart zijn ze druk aan het schilderen geweest”, vertelt Ouchene. ,,Aan tafel ontstonden de leukste gesprekken. En best heel mooie werken. We hebben ontdekt dat een aantal jongeren echt heel talentvol zijn.”

Filmpje

De directeur heeft de jonge bewoners van het Talenten-Huis (’We hebben momenteel nog een aantal plekken beschikbaar’) een filmpje laten zien van Westerhof. ,,En hoe leuk is het dan om te weten dat hun schilderijen daar straks in de kamers hangen en voor een stukje vrolijkheid zorgen. We zijn heel blij dat we dit ondernomen hebben.”

bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210519_20159071?utm_source=www.linkedin.com&utm_medium=referral&utm_content=/

Het Bestuur feliciteert het Talenten-huis met certificaat HKZ

Eind 2020 heeft een externe auditor ons kwaliteitsmanagementsysteem en alle processen in een 2-daagse audit doorgelicht. Het Talenten-huis voldoet met vlag en wimpel aan alle gestelde eisen van de HKZ-certificering. Het is de beloning van keihard werken, veel inzet met passie en bevlogenheid door alle medewerkers met veel liefde voor onze bewoners. Daar zijn we supertrots op!

Met de certificering onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Drs. L. Ouchene, toont de residentiele voorziening aan dat zij over de volle breedte van de organisatie voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen en de jeugdigen en ouders verzekerd zijn van professionele dienstverlening conform het normenkader van de HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de (Jeugd)Zorg.

De directie dankt alle medewerkers en bewoners voor hun inspanningen en feliciteert hen van harte met de certificering. U kunt er op vertrouwen dat het Talenten-huis ook in de toekomst blijft werken aan het professionaliseren en verbeteren van haar dienstverlening.

Namens het bestuur van Het Talenten-huis,

L.Ouchene

Mevr. Drs. L. Ouchene
Directeur-bestuurder

RvC Het Talenten-huis versterkt met 2 nieuwe commissarissen

Het Talenten-huis B.V. te Enkhuizen heeft met de start van 2021 haar RvC versterkt met 2 nieuwe commissarissen, te weten de heren Van Kleij en Merx.

De heer Merx brengt in zijn toezichthoudende rol expertise met zich mee op juridisch gebied en heeft zich in zijn carrière veel bezig gehouden met corporate governance en ondernemingsrecht. De heer Van Kleij heeft ruime ervaring binnen de Jeugdzorg en Jeugdbescherming. Zijn kennis en netwerk zullen van toegevoegde waarde zijn in de toezichthoudende rol.

De RvC, met als voorzitter de heer Bouwman, staat het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en heeft een toezichthoudende rol. De RvC en bestuur beogen in de samenwerking elkaar te versterken en dragen zorg voor het verder laten opbloeien van het Talenten-huis.

Het Talenten-huis biedt een veilige woonplek aan jongeren tot achttien jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De jongeren worden begeleid en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken, zich te ontwikkelen en een perspectief te creëren om op termijn zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij te participeren. Voor meer info: www.talenten-huis.nl

Namens het bestuur,

Drs. L. Ouchene

Directeur-bestuurder

Het Talentenhuis B.V.